Fistful Of Dollars med Ivan Pedersen

Fra venstre ses Karsten Mansa, Ole Bendix, Torstan Lefmann, Ivan Pedersen, Rune Holberg og Niels Poulsen